Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

Získaná ocenění a nominace

Magnesia Litera

2018

Litera za nakladatelský čin: Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (eds.): Liber viaticus Jana ze Středy

2017

Litera za naučnou literaturu: Petr Roubal: Československé spartakiády

2016

Litera pro objev roku: Blanka Jedličková: Ženy na rozcestí

2015

Litera za nakladatelský čin: Eva Semotanová, Jiří Cajthaml (a kol.): Akademický atlas českých dějin

2014

Magnesia Litera Kniha roku: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za literaturu faktu: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za překladovou literaturu: Robert Svoboda za překlad knihy Harmonia caelestis

2012

Litera za literaturu faktu: Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967

Litera za nakladatelský čin: Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag

Litera pro objev roku: Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění

2011

Litera za literaturu faktu: Vladimír Papoušek a kol. - Dějiny nové moderny

2010

Litera za literaturu faktu: Ivan Klíma - Moje šílené století

2009

Litera za překladovou knihu: Sándor Márai - Deníky I., II.

Litera za přínos české literatuře: Vladimír Forst, Jiří Opelík a Luboš Merhaut - Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

2007

Litera za naučnou literaturu: Jaroslav Flegr - Zamrzlá evoluce aneb je to jinak pane Darwin

Kniha roku Lidových novin

2015

3.–4. místo: kol. autorů: V obecném zájmu

7. místo: Petr Pithart: Po Devětaosmdesátém

2014

10. - 15. místo: Jan Čermák: Kalevala

2013

5. - 8. místo: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou >

2011

2. místo Martin Hilský Dílo - William Shakespeare

2010

3. místo Jaroslav Med Literární život ve stínu Mnichova - dotisk

12. místo Gao Xingjian Hora duše

2009

2.-3. místo Ivana Klíma Moje šílené století

4.-5. místo Petr Pithart Devětaosmdesátý

10.-15. místo Vladimír Mikeš Božská komedie

Slovník roku

2020

Hlavní cena Slovník roku:

3. místo: Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová: Oldřich Blažíček


Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:

1. místo: Miloslav Šimek a kol.: Živá půda

2. místo: Zdeněk Kaplan (ed.): Klíč ke květeně České republiky

3. místo: Pavel Škácha, Jakub Plášil, Vladimír Horák: Jáchymov


Cena poroty za encyklopedii historickou:

2. místo: Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková: Sto let v archeologii

3. místo: Filip Vojtášek: Pod palbou hloubkařů


Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:

1. místo: Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová: Oldřich Blažíček

2. místo: Pavel Kalina: Hluboké město


2019 (za knihy vydané 2018)

Hlavní cena Slovník roku:

2. místo: Anna Skoumalová a Lubomír Hrouda: Rostliny naší přírody

3. místo: Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: Literární kronika první republiky


Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:

1. místo: Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda: Rostliny naší přírody

2. místo: Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky

3. místo: Václav Bažant, Luboš Úřadníček: Keře


Cena poroty za encyklopedii historickou:

1. místo: Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: Literární kronika první republiky

2. místo: Michal Přibáň a kol.: Český literární samizdat


Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:

2. místo: Martin Rychlík: Dějiny vlasů


Čestné uznání:

Jiří Padevět: Za dráty a Průvodce stalinistickou Prahou


2017

Kategorii Cena poroty za encyklopedii historickou ovládly tituly z Nakladatelství Academia zcela:

1. Vladimír Papoušek a kol.: Dějiny „nové“ moderny 3 – Věk horizontál


2. Petr Voit: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II


3. Miroslav Bárta, Martin Kovář (eds.): Lidé a dějiny


V kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou se umístily dvě publikace z Nakladatelství Academia:

1. Alexander Lux a kol.: Obrazový průvodce anatomií rostlin/Visual Guide to Plant Anatomy


3. Milan Boukal: Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy / Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy / Beetles of the family Haliplidae of Central Europe / Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe


čestné uznání:
Stanislav Komárek (ed.): Rozmanitosti z historie Království českého


2016

Kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou vyhráli:

Aleš Dolný, Filip Harabiš a Dan Bárta: Vážky (Insecta: Odonata) České republiky


Kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou ovládly tituly z Nakladatelství Academia zcela:

1. Iva Knobloch, Radim Vondráček: Design v českých zemích 1900-2000
Tato publikace se rovněž umístila na 2. místě v hlavní ceně Slovník roku


2. Lubomír Slavíček (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů


3. Pavel Šmejkal: Protektorátem po stopách parašutistů


čestné uznání:
Petr Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách


2015

Kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou ovládly publikace z Nakladatelství Academia zcela:

1. Jiří Moravec a kol.: Plazi
2. Karel Melka, Martin Šťastný: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů
3. Antonín Kůrka a kol.: Pavouci České republiky


V kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou se tituly z Nakladatelství Academia umístily na 2. a 3. místě:

2. Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu
3. Martin Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech


Cena poroty za encyklopedii - umění a řemesla:

2. Karel Kuča: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky


Cena poroty za překladový slovník:

3. Daniel Adam z Veleslavína: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus


Čestné uznání

Eva Šormová a kol.: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti

2014

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2015 se na 2. místě umístila publikace Akademický atlas českých dějin Evy Semotanové, Jiřího Cajthamla (a kol.)


V kategorii Cena poroty za výkladový slovník se na prvních dvou místech umístily publikace z Nakladatelství Academia:

1. Zdeněk Vašků: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu
2. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka


Kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo obecné zcela ovládly tituly z Nakladatelství Academia:

1. Jiří Hrůza: Svět měst
2. Radomír Socha, Alexandr Jegorov: Encyklopedie léčivých hub
3. Alena Fialová: V souřadnicích mnohosti


Kategorie Cena poroty za encyklopedické dílo historické také kompletně patří Nakladatelství Academia:

1. Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin
2. Kateřina Piorecká, Karel Piorecký: Praha avantgardní">
3. Michal Přibáň: Česká literární nakladatelství

2013

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2014 se na 1. místě umístil Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Na 2. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Hmyzí rodiny a státy (Jan Žďárek)

Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Kronika zoologického poznávání (Zbyněk Roček)

2012

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2012 se na 3. místě umístil Hmyzí rodiny a státy (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 1. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Hmyzí rodiny a státy (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 2. místě se umístily dokonce dvě naše knihy: Voráčková, Šárka: Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná. Academia, Praha 2012 a Dejmek, Jindřich – Němeček, Jan – Michálek, Slavomír: DIPLOMACIE ČESKOSLOVENSKA. Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992). Academia, Praha 2012.

A na 3. také: Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY. Academia, Praha 2012 a Vlček, Pavel a kol.: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY. VELKÁ PRAHA, A- L. Academia, Praha 2012.

V kategorii Ceny poroty za výkladový slovník získala 2. místo kniha UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY, Horáček, Filip - Chlup, Radek a 3. místo kniha Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989. Academia, Praha 2012.

Více k soutěži a jejím výsledkům najdete zde: http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=3614.

2011

Cena poroty za výkladový slovník:

3. místo - Mleziva, Štěpán: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. 

a Knapová, Miloslava: Jak se bude vaše díte jmenovat


Cena poroty za encyklopedické dílo:

3. místo - Just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.

a Papoušek, Vlad.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923.

2010

Cena poroty za encyklopedické dílo:

Zádrapa, Lukáš – Pejčochová, Michaela: Čínské písmo

3. místo Płażewski, Jerzy: Dějiny filmu

2009

Cena poroty za encyklopedické dílo:

Janoušek, Pavel a kol.: (Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)


Cena poroty za biografický slovník:

Merhaut, Luboš a kol.: Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

2008

2. místo: Jan Balhar a kol: Český jazykový atlas 1. - 5. díl
Cena poroty za výkladový slovník

3. místo: Vladimír Bystrov: Průvodce říší zla
Cena poroty za biografický slovník

Slovník 15 let : F.Čermák a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky

2007

Cena poroty za biografický slovník (3. místo):
Jitka Ludvová (ed.): Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století.

2006

SLOVNÍK ROKU 2006:
Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení.

Cena poroty za výkladový slovník:
Jiří Kraus a kol.: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž

2005

Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo (2. místo):
Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové: Nová slova v češtině – Slovník neologismů 2

Cena poroty za biografický slovník:
Pavel Vlček (ed.) a kol.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách

Cena Josefa Hlávky

2019 (za knihy vydané 2018)

Vědy o neživé přírodě - Michal Křížek a kol.: Abelova cena

2016

Společenské vědy - Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová šeferisová a štěpán Vácha: Benediktini

2015

Společenské vědy - Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu

2014

Vědy o živé přírodě - Radomír Socha, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivých hub

Společenské vědy - Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. - Akademický atlas českých dějin

2013

Vědy o živé přírodě - J. Žďárek - Hmyzí rodiny a státy

Společenské vědy - Magda Veselská - Archa paměti

2012

Vědy o živé přírodě - J. Holec, A. Bielich, M. Beran - Přehled hub střední Evropy

Vědy o neživé přírodě - Š. Voráčová a kol. - Atlas geometrie

Více k Ceně: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/231638-ceny-josefa-hlavky-za-lucemburky-nebo-prehled-hub/

2010

Vědy o neživé přírodě - I. Pelant, J. Valenta - Luminiscenční spektroskopie II. 

Výroční cena Nadace Český literární fond - J. štěpánková a kol. - Květena 8

2009

Vědy o neživé přírodě - M. Křížek, L. Sommer, A. Šolcová - Kouzlo čísel

Vědy o živé přírodě - V. Smrčka, V. Kuželka, C. Povýšil - Atlas chorob na kostních preparátech

2008

Společenské vědy - Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989

(Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)

2007

Vědy o neživé přírodě - Daniela Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek

Cena Josefa Jungmanna

2016

Cena Josefa Jungmanna za překlad románu: Josef Forbelský: Persiles a Sigismunda

Cena F. X. Šaldy

2007

Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce

2005

Jarmila Vacková: Van Eyck

Ceny Miroslava Ivanova

2019 (za knihy vydané 2018)

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela: Sláva republice!

Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem

Michal Přibáň a kol.: Český literární samizdat

Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar, Zdeněk Vašek: S Bohem za císaře a vlasť!


Kategorie autorů do 39 let:

Jana Kasíková: Ať mohou přijeti


Čestné uznání:

Milan Novák, Michal V. Šimůnek: Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939–1945

Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: Literární kronika první republiky


Cena pro nakladatele soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu byla udělena Nakladatelství Academia.

2017

V kategorii autorů do 39 let byli oceněni: Tomáš W. Pavlíček za publikaci Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)


Zdeněk Nebřenský: Marx, Engels, Beatles

2016

Hlavní cena pro autora do 39 let: Petr Koura za knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci


Ocenění získali také:
Petr Roubal za knihu Československé spartakiády
Miroslav Bárta za knihu Příběh civilizace
Jiří Pernes za knihu Zprávy z Prahy 1953

2015

Hlavní cena pro autora do 39 let: Štěpán Filípek za knihu Karel Horký - rytíř ulice

Zvláštní cena: Jiří Padevět za knihu Krvavé finále

Ocenění získali také Prokop Tomek za knihu Československá redakce Radio Free Europe a Tomáš Jiránek za knihu Šéf štábu Obrany národa

2014

Hlavní cena pro autora do 39 let: Petra Vokáčová za knihu Příběhy o hrdé pokoře

Prémie za literaturu faktu za poslední tři roky:
Jiří Hrůza – Svět měst
Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček: Knihy kupovati...

Čestné uznání pro Nakladatelství Academia za dlouholeté vydávání literatury faktu

Nejkrásnější české knihy

2005

Vědecká a odborná literatura ( 3. místo)

Rostislav Švácha, Marie Platovská: Dějiny českého výtvarného umění V, 1939 - 1958

Anketa 2x7 publikací a map
(uděluje Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu)

2020

V kategorii Průvodců zvítězila kniha Hornické památky České republiky autorů Jaromíra Zelenky a Romana Živora.

2019 (za knihy vydané 2018)

V kategorii Průvodců zvítězila publikace Jany Stejskalové, Ivany Síbrtové a Martina Vlasáka Pražské historické zahrady a parky

2017

V kategorii Průvodci získala 3. místo publikace Radima Kopáče a Josefa Schwarze Praha erotická

2016

V kategorii Průvodci získala 2. místo publikace Pavla Šmejkala Protektorátem po stopách parašutistů

2015

V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Karla Kuči Zděné zvonice České republiky

2014

V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Petra Liebschera a Jana Rendeka Rybníky České republiky

Cena za epos

2015

Finská Společnost pro Kalevalu (Kalevalaseura) udělila Cenu za epos prof. Janu Čermákovi za knihu Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě.

Český bestseller

2014

Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka - vítěz kategorie Odborná a populárně naučná literatura

Cena Egona Ervína Kische

2019

Miroslava Poláková: Měli odvahu žít